Meld een geschil

Voordat u zich tot de Geschillencommissie kunt wenden, moet u eerst geprobeerd hebben om samen tot een oplossing te komen. Als dat niet is gelukt, kunt u de commissie verzoeken om een bindend advies te geven. De commissie kan alleen een bindend advies geven, als de andere partij daarmee akkoord gaat.

Lees meer over de procedure in het bemiddelingsreglement en het bindendadvies regelement:

meerdere bestanden uploaden is mogelijk