Hoe werkt de commissie?

De Geschillencommissie contractwisseling geeft op verzoek van werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche een bindend advies bij geschillen over de toepassing / uitleg van de regels over contractwisseling (artikel 38) in de cao. Voor geschillen tussen leden van Schoonmakend Nederland bestaat die procedure uit twee delen: de bemiddelingsprocedure en de bindend advies procedure. Indien een niet-lid bij het geschil is betrokken, geldt alleen de bindend advies procedure.

Bemiddelingsprocedure
Voordat Schoonmakend Nederland leden een beroep doen op de Geschillencommissie, proberen zij zoveel mogelijk eerst om samen met hulp van de juristen van Schoonmakend Nederland tot een oplossing te komen. Als dat niet is gelukt of geen zijn heeft, omdat partijen al uitputtend geprobeerd hebben het geschil zel op te lossen, kan het geschil aan de Geschillencommissie worden voorgelegd om een bindend advies te geven. In het bemiddelingsreglement is bepaald hoe deze procedure werkt.

Bindend adviesprocedure
Elke werkgever in de schoonmaak- en/of glazenwassersbranche kan een geschil met betrekking tot contractswisseling voorleggen aan de commissie voor een uitspraak op grond van de cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. De commissie kan alleen een bindend advies geven, als beide partijen vooraf hebben verklaard het advies/de uitspraak van de commissie als bindend te accepteren. In het bindend adviesreglement staat uitgebreid beschreven wat de regels zijn met betrekking tot deze procedure.

Samenstelling geschillencommissie
De commissie bestaat uit onafhankelijk deskundigen met kennis en ervaring met geschillen en de cao.

  • J.A.I. Wendt (voorzitter)
    Leden:
  • R.M.M. Haerkens
  • O.P.L. Hovens
  • R.M. Kerkhof
  • P. Schilder
  • A. Weijermars
  • P. Weijmans

Elk geschil wordt beoordeeld door de voorzitter en twee leden van de commissie. De leden worden willekeurig gevraagd om een geschil mee te beoordelen. Maar er mag natuurlijk geen sprake zijn van conflicterende belangen.

Schoonmakend Nederland voert het secretariaat voor de commissie en heeft op geen enkele wijze bemoeienis met de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Reglementen

Geschillen tussen werkgever en werknemer
Alle geschillen tussen een werkgever en een werknemer kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie RAS.